Partneři

EIT Climate-KIC je společenství více než 450 partnerů, kteří spolupracují na přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku.

Jde o univerzity, vědecké instituce, úřady, podniky, města, nevládní organizace, startupy a mnoho dalších. Climate-KIC podporuje a organizuje inovace v oblasti lidského dopadu na životní prostředí, ale jsou to naši partneři, kteří tyto inovace oživují.

Neustále rozšiřujeme naši rostoucí komunitu, abychom rozšířili rozsah aktivit na ochranu klimatu. Naše síť partnerů zahrnuje nejambicióznějších lídrův změn, nejdynamičtěji společnosti a vynikající vědecké instituce v regionu.

Připoj se k nám!

Staňte se partnerem EIT Climate-KIC a přidejte se k největší komunitě inovátorů v oblasti klimatu v Evropě. Zjistěte, jak můžete s námi spolupracovat na navrhování a vývoji inovací nebo implementaci místních inovačních programů podporovaných Evropským inovačním a technologickým institutem.

Partnerům nabízíme podporu ve formě grantů a vytváření konsorcií pro výzkum a inovace, jakož i věcnou podporu (např. Výzvy k předkládání návrhů v rámci H2020). Spolupracujeme také se svěřeneckými fondy, nadacemi, obcemi a podniky, abychom poskytli celou řadu řešení, které reagují na skutečné výzvy a inovační potřeby. Jako partner můžete:

  • získat inspiraci od našich lídrů změn
  • získat financování a podporu pro výzkumné a inovační projekty
  • přeměnit nápady na opatření pro ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku
  • rozšířit síť aktivit pro udržitelný rozvoj
  • být součástí mezinárodního společenství pracujícího na boji proti změně klimatu.

Chcete vědět víc?
Created with Sketch. Více o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About