Změňte s námi Evropu!

Největší evropská organizace v oblasti klimatu.
Jsme evropská znalostní a inovační komunita, která pracuje na budování budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku pro Evropu.

EIT Climate-KIC je největší evropská organizace zabývající se bojem proti změně klimatu prostřednictvím inovací. Na základě systémového přístupu spojuje organizace nejambicióznější evropské zájmové skupiny v oblasti klimatu mezi městy, regiony a dokonce i celými zeměmi.

Udržení nárůstu globální teploty pod 2°C vyžaduje bezprecedentní změny: novou sociální dynamiku, způsoby podnikání, kapitálové toky, tvorbu politiky, ekonomické modely a nové způsoby života. Žádná organizace nedokáže sama vyřešit problém změny klimatu.

Věříme, že pouze společné akce a transformace celých systémů mohou zastavit rychle postupující změnu klimatu. Proto již mnoho let vytváříme celoevropské společenství partnerů, různých organizací a institucí, které spojuje společná myšlenka vývoje systémových opatření na přechod na ekonomiku s nulovými emisemi. Sdružujeme velké a malé podniky, výzkumné instituce a univerzity, obce a další veřejné orgány, startupy, studenty a jiné subjekty.

EIT Climate-KIC byl založen v roce 2010 a je financován z Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Agentura se sídlem v Amsterdamu působí v 39 zemích a pobočky má v 13 z nich.

Změňte s námi Evropu!

PARTNEŘI

EIT Climate-KIC je společenství více než 450 partnerů, kteří spolupracují na přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku.
Jde o univerzity, vědecké instituce, úřady, podniky, města, nevládní organizace, startupy a mnoho dalších.

Chcete vědět víc?
Created with Sketch. Více o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About