Vzdělání

Vzdělávání v EIT Clímate-KIC

Vzdělávání považujeme za integrální rozměr všech našich aktivit, protože jsme přesvědčeni, že bez sdílení znalostí a porozumění neexistuje efektivní komunita a efektivní změny.

Naším cílem je přepracovat výuku po všech stránkách, které potřebujete: od obsahu osnov až po školení učitelů a mimoškolní aktivity. Nejdříve provedeme průzkum, abychom pochopili, co se děje v oblasti vzdělávání, zjistíme, jaké aktivity jsou možné a potom si ověříme, co je nezbytné a možné v budoucnu vytvořit.

Spoluvytváříme projekty s místními subjekty, institucemi, učiteli a studenty – v souladu s naší hlavní zásadou: být spoluorganizátorem změny. V našich vzdělávacích projektech jsme již změnili paradigma z tradiční, v níž někdo někoho učí, na model participativního a vzájemného učení. Spojujeme práci s institucemi, které jsou tradičně zodpovědné za vědu (např. školy, univerzity) a přidáváme vzdělávací vrstvu ke všem ostatním prvkům lidského ekosystému života (pracoviště, doprava, volný čas, účast občanů).

Kdokoliv, kdo věří v aktivní znalosti, které mohou změnit náš život, může přispět k realizaci našich vzdělávacích projektů. Nebo jich vytvořte s námi.

Vzdělávací systémy ve střední a východní Evropě nepatří mezi nejlepší rozvinuté evropské systémy vzdělávání, pokud jde o hodnoty, na kterých jsou postaveny. Naše vzdělávací systémy dosahují výsledky v paměťovém učení, individuální orientaci a víře v neomylnost učitele. Kritické myšlení, polemika, hledání vlastních odpovědí, práce ve skupinách nebo rozvíjení mezilidských schopností ještě nejsou prioritami našich vzdělávacích systémů. Právě tyto aspekty v kombinaci s kulturou přijímání chyb (kterou také nemáme) vytvářejí podmínky vedoucí k inovativnímu myšlení nebo k příčinnosti.

Program Pioneers into Practice

Staňte se průkopníkem v oblasti klimatických změn!

Pioneers into Practice je přední program kariérního rozvoje zaměřený na změnu klimatu. Je to jediný program tohoto druhu, který aktivně boří bariéry a poskytuje nové perspektivy zapojením lidí a organizací z různých prostředí, sektorů a úrovní zkušeností týkajících se klimatických změn. Pokud jste připraveni udělat něco jiného a překročit svou komfortní zónu, klidně se přihlaste!

Program trvá od června do prosince a sestává ze 4 – 6-týdenní stáže (národní nebo mezinárodní), individuálního mentoringu v oblasti systémového myšlení a systémových inovací, realizovaného prostřednictvím programu online workshopů a školení.

Program Journey

Začněte svou cestu ke klimatické neutralitě

Journey je největší evropská letní škola klimatických inovací pro absolventy a mladé lidi. Journey je čtyřtýdenní program na plný úvazek se zaměřením na opatření v oblasti klimatu, inovací, transformaci systémů a budování komunity. V rámci programu Journey se snažíme využívat kombinované schopnosti vědců, spisovatelů, ekonomů, inženýrů, lékařů, umělců, designérů, filozofů, podnikatelů a dalších odborníků v oblasti boje proti změně klimatu. Od roku 2010 jsme hostili 60 letních škol po celé Evropě, vytvořili jsme více než 400 obchodních projektů a nápadů a vybudovali jsme silnou globální síť více než 3000 kolegů. Připojte se k naší rozmanité a aktivní komunitě, kde dostanete příležitost pracovat se svými vrstevníky na podpoře opatření v oblasti klimatických změn.

Journey je program pro všechny, kteří se chtějí zapojit do boje proti klimatickým změnám.

Chcete vědět víc?
Created with Sketch. Více o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About