Deep Demonstrations

Co jsou to Deep Demonstrations?

V rámci boje proti změně klimatu vytvořil EIT Climate-KIC metodu Deep Demonstrations, jejímž cílem je vyvolat hluboké systémové změny v celých městech, regionech a zemích.

Tato metoda spočívá ve spolupráci s autory výzev v oblasti klimatických změn a na řadě řešení, které umožňují rozsáhlé změny na daném místě. Systémové inovace nabízíme jako službu. Deep Demonstrations jsou příklady skutečných změn, díky kterým čelíme klimatické krizi v Evropě.

Naszą misją jest wywołanie głębokich zmian systemowych. Oferujemy metodę “Deep Demonstrations” jako innowacyjne narzędzie do walki z kryzysem klimatycznym w Europie.

Naším posláním je způsobit hluboké změny systému. Metodu “Deep Demonstrations” nabízíme jako inovativní nástroj pro boj proti klimatické krizi v Evropě.

Zrychlení systémových změn díky inovacím je možné, když spolu s autory klimatických výzev vyvineme množství řešení, které umožní rozsáhlé změny na daném místě.

Námi vyvinutá metoda Deep Demonstrations předpokládá vytvoření portfolia inovativních řešení, které budou implementovány v celých městech, regionech a zemích a ovlivní současně mnoho oblastí. Je založena na identifikaci ambicí a záměrů zavést změny, mapování systémů, vytváření portfolia řešení, sensemakingu a orchestrací implementace vyvinutých řešení. Systémové inovace nabízíme jako službu.

Deep Demonstrations jsou příklady skutečných změn, díky kterým čelíme klimatické krizi v Evroppe.

Deep Demonstrations jsme navrhli tak, aby uspokojily rostoucí poptávku po implementaci systémových inovací. Náš inovační model využívá množství aktivit, včetně vzdělávání, technologických inovací, zapojení občanů, politiky, financí, k dosažení rychlé dekarbonizace prostřednictvím přístupu založeného na ekonomice udržitelného rozvoje.

Svět potřebuje inspiraci a důkazy o tom, že je možné rychle a rozsáhle změnit celé ekosystémy směrem k ekonomice s nulovými emisemi.

Naše projekty Deep Demonstrations jsou skutečným důkazem toho, že takové změny jsou možné.

Vyzýváme města, regiony a celé země, aby společně navrhovali změny ve velkém měřítku!

DEEP DEMONSTRATIONS STORIES

Deep Demonstrations content hub

Zjistěte více o každém z našich osmi projektů Deep Demonstration.

Chcete vědět víc?
Created with Sketch. Více o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About